Upload plików z paskiem posępu.
Applet do wysyłania plików na serwer, które można obsłużyć w dowolnej technologii (server side). Ja do odbierania plików korzystam php. Wspierane protokoły:
  • http/https
  • ftp/ftps
  • sftp

Tworzenie html'owych map obrazków na stronie www.
Applet umożliwiający tworzenie map obrazków osobom nie znającym HTML'a. Dostępny zarówno na przez stronę www a także jako ososbna aplikacja.