Przesuwanie 2 scrolli naraz.
Jeden scroll w divie zależny od drugiego.

Tooltip ze ograniczeniem przesuwu wewnatrz okna
Oto moje rozważania nt pojawiajacej się za kursorem chmurki.

Wybór kolorów z palety generowanej przez JavaScript
Kiedyś dla jednego projektu potrzebowałem dać użytkownikom możliwość wyboru koloru z danej palety i jako, że nie (jak zwykle chyba) w tym czasie nie było satysfakcjonującego mnie rozwiążania to zrobiłem swoje. Oto ono

Zmiana kolejności wierszy w tabeli
Ten skrypt prezentuje jak zmienić kolejność wierszy za pomocą przycisków "góra/dół" bez pośrednictwa serwera. Dodatkową jego zaletą jest możliwość ustalania kolejności elementów w formularzu, np poprzed dodawanie pól hidden i odczytywanie ich kolejności po stronie serwera.

Zmiana stanu pól typu checkbox
Jedna funkcja pokazująca jak w prosty sposób zaznaczyć, odznaczyć lub odwrócić zaznaczenie wszystkich checkboxów w danym formularzu.

Zagnieżdżenie warstw + rozciąganie i chowanie na podstawie stanu pola <select>

Ten skrypt jest połączeniem cssów i JSa.

Otóż poprzez css ustalam wygląd warstw oraz ich wysokość, natomiast JS jest odpowiedzialny za przełączanie ich na podstawie danych otrzymanych z pola typu select. Ponadto warstwy sa zagnieżdżone w sobie i chodziło o to aby ta zewnętrzna rozciągała się na wysokość równą aktualnie wyświetlanej


Galerie internetowe - sposoby prezentacji obrazków.
W tym miejscu chciałem przedstawić parę projektów galerii, o nieco różnym podejściu do sprawy.

Drag and drops
Pare sposobow rozwiązania problemów przeciągnij/upuść.

Odczytywanie własności CSSowych za pomocą JS (bez własności "style")
Jedna funkcja w której odwołuję się przez JS do własności ustawionych w arkuszach stylów, jeżeli nie ma własności "style" dla danego elementu

Utrzymywanie elementu na tej samej pozycji za pomocą JS, z lekkim opóźnieniem.
Ten skrypt pokazuje, jak zatrzymać element w górnym prawym rogu ekranu pomimo przesuwania strony. Owszem pod Gecko można skorzystać z CSSowej właśności position:fixed, jednak jej brak pod IE, wymusza stosowanie JavaScript.

Wstępne ładowanie obrazków z paskiem postępu.
Jak widać z tytułu jest to kod preloadera w JS. Niestety nie da się pokazać procentowego ładowania całej strony, ale można to zrobić dla obrazków, traktując każdy z nich na równi (niestety nie da się odczytać ich wielkości i procentu sciągnięcia każdego z nich). Tam także można zobaczyć jak uzyskać efekt przenikania tekstu o różnych kolorach.

Własny pasek przewijania
Pod tym linkiem znajdują się moje próby zrobienia właśnego paska przewijania dla dowolnie zdefiniowanej warstwy. Żeby było ciekawiej postanowiłem skorzystać z obiektowości w JS.

Sortowanie danych w tabelce po stronie klienta
Czy zastanawialiście się kiedyś co zrobić żeby nie odpytywać ponownie serwera o tę samą tabelkę tylko w innej kolejności. Otóż odpowiedź znajdziecie tutaj. Dodatkowo jeżeli ktoś będzie miał wyłączony JS można wrzucić standardowe linki.

Podświetlanie komórek tabeli opisujących ją.
Odbieramy dane z serwera, jest tego troche, ogromna tabela a na początku i z boku są indeks no i jak się teraz w tym wszystkim połapać. Otóż ten skrypt pokaże Wam jak usprawnić "chodzenie" po takiej tabelce tak żeby wiersze komórki w wierszach ją opisujących zostały podświetlone w zależności od tego na który element tabelki najedziemy.

Typewriter
Jak zrobić, żeby napis w naszej warstwie wyświetlał się literka po literce, a w przypadku braku włączonedo javaScriptu użytkownik go i tak zobaczył? Tutaj jest rozwiązanie, zwane także typewriter.